info.mamnonviet@gmail.com (028) 37559258
Banner

DỰ ÁN "GIA ĐÌNH" - CƠ SỞ 2

Suốt hai tuần qua, con đã tham gia nhiều bài học và các hoạt động trải nghiệm trong dự án “Cơ thể của bé” để khám phá bản thân mình. Tuần này, con sẽ tiếp tục trải nghiệm các hoạt động trong dự án “Gia đình”.

Kính mời ba mẹ tham khảo qua các nội dung giáo dục con sẽ học tuần này nhé!

 

Các bài viết khác