info.mamnonviet@gmail.com (028) 37559258
Banner

DỰ ÁN: TÌM HIỂU VỀ CÂY XANH - VIDEO THUYẾT TRÌNH - KHỐI CHỒI & KHỐI LÁ

Kỹ năng thuyết trình có vai trò quan trọng và vô cùng cần thiết giúp trẻ dần hoàn thiện bản thân, phát triển ngôn ngữ diễn đạt và ngôn ngữ cơ thể, giao tiếp tự tin và mạnh dạn thể hiện bản thân trước đám đông. Do đó, việc trang bị tốt cho trẻ kỹ năng thuyết trình sẽ giúp trẻ trình bày suy nghĩ, cảm nhận của bản thân một cách rõ ràng, từ đó giao tiếp tốt hơn với mọi người xung quanh.
Kỹ năng thuyết trình được thực hiện thường xuyên, trong các hoạt động khác nhau, ngay trong lớp học của con, và đặc biệt là trong các chương trình học tập theo DỰ ÁN của nhà trường.
Ba mẹ sẽ thấy rất rõ và chắc chắn sẽ ngạc nhiên vì "tài hùng biện" của các bạn nhỏ KHỐI LÁ trong bài thuyết trình hôm nay đó ạ. Các con đã có một buổi "tổng kết" lại những kiến thức kiến thức mà các con có được qua các bài học ở lớp, qua những buổi quan sát thực tế, qua những trải nghiệm bằng trò chơi bằng "buổi thảo luận" vô cùng sôi nổi.
Kính mời Ba Mẹ cùng xem nhé!

Các bài viết khác