info.mamnonviet@gmail.com (028) 37558849
Banner

HĐ VỚI ĐỒ VẬT - LỚP SKY 2 - CƠ SỞ 2

TUỔI NHÀ TRẺ VÀ HOẠT ĐỘNG VỚI ĐỒ VẬT

“Hoạt đông với đồ vật là hoạt động chủ đạo của lứa tuổi nhà trẻ”. 
Đồ vật với con không chỉ để nghịch để vui chơi mà còn dùng để học tập, để thỏa mãn khám phá qua các GIÁC QUAN của con. 
Hoạt động với đồ vật đóng vai trò quan trọng trong cho sự phát triển đầu đời của con, hiểu được điều đó các cô lớp Sky 2 (25 - 36 tháng) luôn tổ chức nhiều hoạt động đa dạng cho con tiếp xúc nhiều với đồ vật và dạy con những hành động đúng với đồ vật đó. 
Ngoài ra các cô còn tránh cho con tiếp xúc với các đồ vật gây nguy hiểm.

Mời Quý phụ huynh xem thêm album này tại facebook của trường.

 

 

Các bài viết khác