info.mamnonviet@gmail.com (028) 37559258
Banner

HOẠT ĐỘNG MONTESSORI: GẬY SỐ: NHẬN BIẾT – CƠ SỞ 1

Trong giai đoạn đầu của việc học toán, trẻ sẽ học đếm. Con biết thứ tự của các con số 1, 2, 3 … không có nghĩa là con biết mỗi số đại diện cho bao nhiêu. Khi học đếm, con phải được dạy về lượng, chứ không phải chỉ có thứ tự và ký hiệu số.

Bài học Montessori “Gậy số” sẽ giúp con hiểu một số là bao nhiêu, hiểu về lượng mà số đó đại diện. Hoạt động này còn giúp các con:

Nhận biết số và thứ tự số thông qua chiều dài gậy số.

Nhận biết lượng tương ứng với số thông qua chiều dài gậy số

Gián tiếp giúp trẻ nhận định được sự tăng liên tiếp về lượng từ 1 đến 10.

Kính mời Ba Mẹ cùng xem hoạt động của các bạn nhỏ lớp CHỒI 1 (NHÓM 1) nhé!

Mời Quý phụ huynh xem thêm album này tại facebook của trường.

Các bài viết khác