info.mamnonviet@gmail.com (028) 37559258
Banner

KỂ CHUYỆN: “CÁO, THỎ VÀ GÀ TRỐNG” - CHỒI 2 - CƠ SỞ 2

Hoạt động làm quen tác phẩm văn học nhằm dẫn dắt, hướng dẫn trẻ cảm nhận những giá trị nội dung, nghệ thuật phong phú trong tác phẩm, khơi gợi ở trẻ sự rung động, hứng thú đối với văn học, có ấn tượng về những hình tượng nghệ thuật, cái hay cái đẹp của tác phẩm. Ngoài ra, văn học không chỉ là phương tiện để phát triển ngôn ngữ cho trẻ, mà còn có chức năng phát triển thẩm mĩ, trí tuệ và tình cảm. Album hôm nay xin gửi đến ba mẹ hoạt động làm quen tác phẩm văn học “Cáo, Thỏ và Gà trống” của các bạn nhỏ lớp Chồi 2. Bài học rút ra từ câu chuyện là hãy luôn dũng cảm, mạnh dạn, có tinh thần giúp đỡ người khác, không ức hiếp người yếu hơn. Các bé thật chăm chú tập trung nghe cô kể chuyện và hào hứng kể lại tác phẩm với bạn.Mời ba mẹ xem nhé!.

Mời Quý phụ huynh xem thêm album này tại facebook của trường.

Các bài viết khác