info.mamnonviet@gmail.com (028) 37559258
Banner

VIDEO THUYẾT TRÌNH - CƠ SỞ 2

Kết thúc dự án "Ngành nghề quanh bé", kính mời ba mẹ xem video các bé Ý Như, Bình Minh, Bảo An, Bảo Quang, Xuân Bình, Gia Uy, Bảo Hân của lớp Lá 2, Lá 4 giới thiệu về nghề nghiệp của ba mẹ và bé Thảo Nguyên, Bảo Ngọc, Gia Vinh, Phúc Minh của lớp Chồi 1, Chồi 4 nói về chuyến đi thực tế của lớp mình nhé.

Các bài viết khác