info.mamnonviet@gmail.com (028) 37559258
Banner

VIDEO THUYẾT TRÌNH DỰ ÁN: CÁC GIÁC QUAN

Trải qua các tuần vui học cùng Dự án "CÁC GIÁC QUAN" đã mang lại cho các con thật nhiều điều bổ ích, những kiến thức cơ bản và chức năng của các giác quan trên cơ thể mình.
Hôm nay các con đã có một ngày "tổng kết" lại những kiến thức mà các con có được qua các bài học ở lớp, qua những buổi quan sát thực tế, qua những trải nghiệm bằng trò chơi bằng "buổi thảo luận" vô cùng sôi nổi nè Ba Mẹ ơi!
Kính mời Ba Mẹ cùng xem video của các bạn lớp Chồi 1, Chồi 2, Lá 1 và Lá 2 nhé!

Các bài viết khác