info.mamnonviet@gmail.com (028) 37558849
Banner

PHÂN BIỆT CHỮ VIẾT: S & X - LÁ 1 - CƠ SỞ 2

Việc dạy con làm quen với chữ cái từ sớm sẽ giúp con có nền tảng vững chắc hơn, con sẽ trở nên thành thạo hơn trước khi bước vào lớp 1. Việc ghi nhớ bảng chữ cái chính là bước đầu quan trọng để các con học đọc, học viết. Với bài học hôm nay, việc phân biệt, phát âm đúng, viết đúng chính tả chữ cái

Các bài viết khác