info.mamnonviet@gmail.com (028) 37558849
Banner

Hội đồng cố vấn giáo dục

Nhà trường có Hội đồng cố vấn giáo dục với những chuyên gia là Tiến sĩ, Thạc sĩ có chuyên môn sâu về phương pháp giảng dạy, có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực mầm non, hỗ trợ xây dựng chương trình chăm sóc, giáo dục trẻ và hướng dẫn cho cán bộ quản lý, giáo viên ứng dụng những phương pháp tiên tiến hiện đại. Đặc biệt có những chuyên gia dinh dưỡng tư vấn về chế độ dinh dưỡng cho trẻ.

Thành viên hội đồng cố vấn giáo dục:

- Cô Đặng Thị Phương Phi

      -    Học vị: Tiến sỹ giáo dục học

-    Kinh nghiệm: 35 năm công tác trong ngành giáo dục

-    Từng tu nghiệp 2 năm ở Pháp về giáo dục mầm non

-    Các công trình khoa học đã công bố:

  • Xây dựng thói quen vệ sinh, hành vi văn minh cho trẻ mẫu giáo (1995)
  • Sự đóng góp của Giáo dục Mầm non vào sự thành công của Giáo dục tiểu học (1996)
  • Phát triển ngôn ngữ cho trẻ em lứa tuổi tiền học đường (2000)
  • Chuẩn bị về mặt xã hội cho trẻ mẫu giáo 5 tuổi sẵn sàng đi học lớp 1(2006)

-    Thành tích

  • Bằng khen của bộ Giáo dục và Đào tạo (1995, 2004, 2008)
  • Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ (2006)
  • Huy chương giáo dục (2002)
  • Huy chương lao động hạng III (2010)

 Hà Thị Kim Thanh

 Thạc Sĩ Phương Pháp Giảng Dạy, tốt nghiệp Đại Học Canberra, Úc.

 Trần Thị Minh Tuyền

 Thạc Sĩ Phương Pháp Giảng Dạy, tốt nghiệp Đại Học Canberra, Úc.

 Hồ Nguyễn Tâm Thường

 Thạc Sĩ Phương Pháp Giảng Dạy, tốt nghiệp Đại Học Canberra, Úc.

 Trương Thụy Mai Khôi

 Thạc Sĩ Phương Pháp Giảng Dạy, tốt nghiệp Đại Học Latrobe, Úc.