Tuyển dụng giáo viên 05/05/2023

Chúng tôi hiểu rằng việc lựa chọn trường cho con là một quyết định vô cùng quan trọng. Vì vậy, chúng tôi luôn mong có thể được gặp gỡ và trao đổi với Quý phụ huynh và các em về các chương trình học và môi trường học tập tại GIS

Văn bản mới

Xem tất cả >>
Ban hành: 02/03/2024 Số: 140 GDT Kế hoạch hoạt động 2023
Ban hành: 02/03/2024 Số: 16 Văn bản 2023
Quy trình tuyển sinh
07/11/2023
Quy trình làm quen trường – lớp dành cho bé mới: Ba ngày đầu: Bé đến lớp từ 8h30 đến 10h sáng mỗi ngày. Đây là khoảng thời gian quý giá giúp bé dần hòa nhập cùng Cô và các bạn mới. Phụ huynh có thể lên lớp cùng bé vào ngày đầu tiên. Từ ngày thứ 2 trở đi, Phụ huynh vui lòng quan sát các hoạt động của bé trên lớp qua hệ thống camera online, tạo điều kiện hỗ trợ các cô giúp bé nhanh chóng thích nghi với môi trường mới.
Đọc thêm >>
Tuyển dụng giáo viên
05/05/2023
Chúng tôi hiểu rằng việc lựa chọn trường cho con là một quyết định vô cùng quan trọng. Vì vậy, chúng tôi luôn mong có thể được gặp gỡ và trao đổi với Quý phụ huynh và các em về các chương trình học và môi trường học tập tại GIS
Đọc thêm >>
Liên hệ Hotline