info.mamnonviet@gmail.com (028) 37559258
Banner

THUYẾT TRÌNH - CƠ SỞ 2

Ba Mẹ ơi, với chuỗi dự án chủ đề "Nông trại vui vẻ", con đã có rất nhiều hoạt động tìm hiểu về loài động vật chủ đạo cho Dự án riêng của lớp mình.
Các con đã sử dụng Kỹ Năng Quan Sát, So Sánh, Phân Tích, Tổng Hợp lại kiến thức, lập Sơ Đồ Tư Duy để thu về cho mình những kiến thức mới thú vị. Để kết thúc chuỗi Dự Án này là phần tổng kết kiến thức bằng Kỹ năng THUYẾT TRÌNH do con trình bày.

 

Các bài viết khác