info.mamnonviet@gmail.com (028) 37559258
Banner

TRÁI ĐẤT - LỚP LÁ 3 - CƠ SỞ 2

Trong tuần học về Dự Án "Vũ Trụ và hành tinh của bé" các bạn nhỏ lớp Lá 3 mở đầu với giờ học tìm hiểu sơ lược về Trái Đất của chúng ta. Các con sẽ được cung cấp những kiến thức mới và cùng nhau thảo luận về những nội dung sau: 
Những hành tinh nào "chạy marathon" xung quanh Mặt Trời liên tục
Tại sao con người chúng ta sống được ở Trái Đất mà không phải ở nơi khác nhỉ?
Con phải làm sao để bảo vệ Trái Đất đây nhỉ?

Mời Quý phụ huynh xem thêm album này tại facebook của trường.

Các bài viết khác