Bảng giá học phí

Bảng giá học phí

Cấp lớpĐộ tuổi
Nhà trẻ - Lớp Moon (6 - 24 tháng tuổi)9.500.000
Nhà trẻ - Lớp Sky 25 - 36 tháng tuổi9.000.000
Mẫu giáo (Mầm 3-4 tuổi, Chồi (4-5 tuổi), Lá (5-6 tuổi))8.500.000

Liên hệ Hotline