Hồ Sơ Nhập Học

Hồ sơ nhập học:

  • Giấy đăng ký nhập học
  • Phiếu thông tin và đặc điểm tâm lý của bé
  • Bản sao lịch tiêm chủng
  • Giấy chứng nhận sức khoẻ
  • Giấy uỷ quyền
  • Bản sao giấy khai sinh
  • 4 tấm hình 3 x 4 của bé
  • Hình 3 x 4 người đưa đón bé (ngoài ba mẹ bé, 1 người 1 tấm, tối đa 4 người)

Tải hồ sơ nhập học:

Liên hệ Hotline